Kades en golfbrekers

Waar dienen de kades en golfbrekers voor?

De kades en golfbrekers worden parallel aan de kust geconstrueerd, deze absorberen de krachten van de zee en zorgen voor een kalm gebied direct achter de constructie.

In andere woorden, ideal om uw eigen strandje aan te leggen.

X-treme Business is ook gespecialiseerd in het bouwen van kades en golfbrekers.

Zoals al het werk van X-treme Business is het bouwen van kades en golfbrekers maatwerk. Iedere kade heeft zijn eigen kenmerken waarmee rekening gehouden dient te worden. Zo heeft de zee op verschillende plaatsen andere stromingen welke grote invloed kunnen uitoefenen op de kust en kade.